Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Zadržiavanie faxov

    Poznámka:  Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie

  1. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

    Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Zadržiavanie faxov

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Vyberte režim.

Pomohol vám tento článok?
Top