Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

ID volajúceho sa nezobrazuje

Poznámka:  Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie.

AkciaÁnoNie

Krok  1

Povoliť ID volajúceho.

Na ovládacom paneli prejdite na položky:

Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu > Povoliť ID volajúceho

V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Zobrazuje sa ID volajúceho?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Pomohol vám tento článok?
Top