Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Nie je možné nastaviť etherFAX

AkciaÁnoNie

Krok  1

    Skontrolujte pripojenie tlačiarne.

  1. Vytlačte stránku nastavenia siete. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

    Nastavenia > Správy > Sieť > Stránka nastavenia siete

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Skontrolujte stav tlačiarne.

Je tlačiareň pripojená k sieti?

Prejdite na krok 3.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti a sieť je pripojená k internetu.

Môžete nastaviť etherFAX?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

Uistite sa, že je služba etherFAX správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie funkcie faxu pomocou služby etherFAX.

Môžete nastaviť etherFAX?

Problém je vyriešený.

Prejdite na adresu https://www.etherfax.net/lexmark.

Pomohol vám tento článok?
Top