Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Pripojenie k službe osobitného zvonenia

    Vďaka službe osobitného zvonenia môžete mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísel. Každé telefónne číslo ma pridelené iné zvonenie.

    Poznámka:  Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Podporovaný fax.

  1. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

    Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu > Zap. odpoveď

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Vyberte zvonenie.

Pomohol vám tento článok?
Top