Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Сканиране в мрежова папка чрез бърза команда

 1. Създайте бърза команда за мрежова папка.

  1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

   Забележки:

   • Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
   • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
  2. Кликнете върху Shortcuts (Бързи команди) > Add Shortcut (Добавяне на бърза команда).

  3. От менюто Shortcut Type (Тип бърза команда) изберете Network Folder (Мрежова папка), след което конфигурирайте настройките.

  4. Приложете промените.

 2. Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.

 3. От контролния панел натиснете # и създадения от Вас номер на бърза команда.

 4. Сканирайте документа.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top