Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Skenovanie do sieťového priečinka pomocou skratky

 1. Vytvorte odkaz na sieťový priečinok

  1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

   Poznámky:

   • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
   • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.
  2. Kliknite na možnosť Skratky > Pridať skratku.

  3. V ponuke Typ skratky vyberte položku Sieťový priečinok a potom nakonfigurujte nastavenia.

  4. Použite zmeny.

 2. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

 3. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo # a číslo skratky, ktoré ste vytvorili.

 4. Naskenujte dokument.

Pomohol vám tento článok?
Top