Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Skenovanie do počítača

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

 • Firmvér tlačiarne je aktualizovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia firmvéru.
 • Počítač a tlačiareň sú pripojené k rovnakej sieti.

  Používatelia systému Windows

  Použitie nástroja Lexmark ScanBack Utility

 1. V počítači spustite nástroj Lexmark Scanback Utility a potom kliknite na možnosť Ďalej.

  Poznámka:  Ak chcete prevziať nástroj, prejdite na lokalitu www.lexmark.com/downloads.

 2. Kliknite na položku Nastavenie a potom pridajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámka:  Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

 3. Kliknite na položky Zavrieť > Ďalej.

 4. Vyberte veľkosť originálneho dokumentu a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Vyberte formát súboru a rozlíšenie skenovania a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Zadajte jedinečný názov profilu skenovania a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. Prejdite na miesto, kde chcete skenovaný dokument uložiť, nastavte názov súboru a potom kliknite na položku Ďalej.

  Poznámka:  Ak chcete znova použiť profil skenovania, povoľte možnosť Vytvoriť odkaz a potom zadajte jedinečný názov odkazu.

 8. Kliknite na položku Dokončiť.

 9. Pôvodný dokument vložte do automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

 10. Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite na položku Profily skenovania a potom vyberte profil skenovania.

  Poznámka:  Uistite sa, že je položka Profily skenovania povolená. Na ovládacom paneli prejdite na položky Nastavenia > Zariadenie > Viditeľné ikony na domovskej obrazovke > Profily skenovania > Zobraziť. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  Používanie faxovania a skenovania pre systém Windows

  Poznámka:  Skontrolujte, či je tlačiareň pridaná do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie tlačiarní do počítača.

 1. Pôvodný dokument vložte do automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

 2. V počítači otvorte položku Faxovanie a skenovanie pre systém Windows.

 3. V ponuke Zdroj vyberte zdroj skenera.

 4. V prípade potreby upravte nastavenia skenovania.

 5. Naskenujte dokument.

  Používatelia systému Macintosh

  Poznámka:  Skontrolujte, či je tlačiareň pridaná do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie tlačiarní do počítača.

 1. Pôvodný dokument vložte do automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

 2. V počítači vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Otvorte aplikáciu Záznam obrazu.
  • Otvorte položku Tlačiarne a skenery a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky Skenovať > Otvoriť skener.
 3. V okne Skener vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

  • Vyberte, kde chcete uložiť naskenovaný dokument.
  • Výber veľkosti originálneho dokumentu.
  • Ak chcete skenovať z automatického podávača dokumentov (ADF) v položke Podávač dokumentov z ponuky Ponuka skenovania alebo aktivujte možnosť Použiť podávač dokumentov.
  • V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia skenovania.
 4. Kliknite na položku Skenovať.

Pomohol vám tento článok?
Top