Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Konfiguracija nastavitev SMTP e-pošte

Konfigurirajte nastavitve SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) za pošiljanje optično prebranih dokumentov po e-pošti. Nastavitve se razlikujejo glede na ponudnika storitev. Za več informacij si oglejte podprte ponudnike storitev e-pošte.

Preden začnete, se prepričajte, da je tiskalnik povezan v omrežje.

  Uporaba menija Nastavitve v tiskalniku

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > E‑pošta > Nastavitev e-pošte

  Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite za pomikanje po nastavitvah.

 2. Konfigurirajte nastavitve.

  Opombe:

  Uporaba vdelanega spletnega strežnika

 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

  • Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 2. Kliknite Nastavitve > E‑pošta.

 3. V razdelku Nastavitev e-pošte konfigurirajte nastavitve.

 4. Kliknite Shrani.

Ponudniki storitev e-pošte

Opombe:

 • Če pri uporabi navedenih nastavitev naletite na napake, se obrnite na svojega ponudnika storitev e-pošte.
 • Za ponudnike storitev e-pošte, ki jih ni na seznamu, se obrnite na svojega ponudnika.

  AOL Mail

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.aol.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  587

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo za program

  Opomba:  Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran AOL Account Security (Varnost računa AOL), se prijavite v svoj račun in nato kliknite Generate app password (Ustvari geslo za program).

  Comcast Mail

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.comcast.net

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  587

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo računa

  Gmail™

  Opomba:  Prepričajte se, da je v vašem Google Računu omogočeno preverjanje v dveh korakih. Če želite omogočiti preverjanje v dveh korakih, obiščite stran Varnost Google Računa, se prijavite v svoj račun in nato v razdelku "Prijava Google" kliknite Preverjanje v dveh korakih.

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.gmail.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  587

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo za program

  Opombe:

  • Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran Varnost Google Računa, se prijavite v svoj račun in nato v razdelku "Prijava v Google" kliknite Gesla za aplikacije.
  • Možnost "Gesla za aplikacije" je prikazana samo, če je omogočeno preverjanje v dveh korakih.

  iCloud Mail

  Opomba:  Prepričajte se, da je v računu omogočeno preverjanje v dveh korakih.

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.mail.me.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  587

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo za program

  Opomba:  Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran iCloud Account Management (Upravljanje računa iCloud), se prijavite v svoj račun in nato v razdelku Security (Varnost) kliknite Generate Password (Ustvari geslo).

  Mail.com

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.mail.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  587

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo računa

  NetEase Mail (mail.126.com)

  Opomba:  Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP in nato omogočite IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.126.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  465

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo za avtorizacijo

  Opomba:  Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

  NetEase Mail (mail.163.com)

  Opomba:  Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP in nato omogočite IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.163.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  465

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo za avtorizacijo

  Opomba:  Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

  NetEase Mail (mail.yeah.net)

  Opomba:  Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP in nato omogočite IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.yeah.net

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  465

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo za avtorizacijo

  Opomba:  Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

  Outlook Live

  Te nastavitve veljajo za e-poštni domeni outlook.com in hotmail.com.

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.office365.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  587

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo računa ali geslo za program

  Opombe:

  QQ Mail

  Opomba:  Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve QQ Mail kliknite Settings (Nastavitve) > Account (Račun). V razdelku POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Storitev POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV) omogočite POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP) ali IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP).

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.qq.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  587

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Koda za avtorizacijo

  Opomba:  Če želite ustvariti kodo za avtorizacijo, na začetni strani storitve QQ Mail kliknite Settings (Nastavitve) > Account (Račun) in nato v razdelku POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Storitev POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV) kliknite Generate authorization code (Ustvari kodo za avtorizacijo).

  Sina Mail

  Opomba:  Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev POP3/SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve Sina Mail kliknite Settings (Nastavitve) > More settings (Več nastavitev) > User‑end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP na strani uporabnika) in nato omogočite POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.sina.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  587

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Koda za avtorizacijo

  Opomba:  Če želite ustvariti kodo za pooblastitev, na začetni strani e-pošte kliknite Settings (Nastavitve) > More settings (Več nastavitev) > User‑end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP na strani uporabnika) in nato omogočite Authorization code status (Stanje kode za avtorizacijo).

  Sohu Mail

  Opomba:  Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve Sohu Mail kliknite Options (Možnosti) > Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP in nato omogočite IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.sohu.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  465

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Neodvisno geslo

  Opomba:  Neodvisno geslo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

  Yahoo! Mail

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.mail.yahoo.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  587

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo za program

  Opomba:  Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran Yahoo Account Security (Varnost računa Yahoo), se prijavite v svoj račun in nato kliknite Generate app password (Ustvari geslo za program).

  Zoho Mail

  NastavitevVrednost

  Primarni prehod SMTP

  smtp.zoho.com

  Vrata primarnega prehoda SMTP

  587

  Uporabi SSL/TLS

  Zahtevano

  Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

  Onemogočeno

  Naslov za odgovor

  Vaš e-poštni naslov

  Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

  Prijava/navadno

  Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

  Uporabi poverilnice naprave SMTP

  ID uporabnika naprave

  Vaš e-poštni naslov

  Geslo naprave

  Geslo računa ali geslo za program

  Opombe:

  • Pri računih z onemogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo računa.
  • Pri računih z omogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo za program. Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran Zoho Mail Account Security (Varnost računa Zoho Mail), se prijavite v svoj račun in nato v razdelku Application‑Specific Passwords (Gesla za programe) kliknite Generate New Password (Ustvari novo geslo).
Je bil ta članek koristen?
Top