Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Prepojenie zásobníkov

 1. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

  Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 2. Vyberte zdroj papiera.

 3. Pre zásobníky, ktoré prepájate, nastavte rovnakú veľkosť a typ papiera.

 4. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

  Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia zásobníkov

 5. Nastavte Prepojenie na zásobník na Automatické.

Poznámka:  Ak chcete zrušiť prepojenie zásobníkov, uistite sa, že žiadne zásobníky nemajú rovnaké nastavenia veľkosti a typu papiera.

Výstraha – Riziko poranenia:  Teplota fixačnej jednotky sa môže meniť v závislosti od špecifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri tlači, nastavenie typu papiera v tlačiarni by malo zodpovedať papieru vloženému v zásobníku.

Pomohol vám tento článok?
Top