Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

 • Aktívny adaptér je nastavený na možnosť Automaticky. Na ovládacom paneli prejdite na položky Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér.
 • V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
 • Ethernetový kábel nie je pripojený k tlačiarni.

  Používanie ponuky Nastavenia v tlačiarni

 1. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

  Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > Nastavenie na paneli tlačiarne

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 2. Vyberte sieť Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.

  Poznámka:  V prípade modelov tlačiarní, ktoré podporujú pripojenie k sieti Wi-Fi, sa počas úvodného nastavenia zobrazí výzva na nastavenie siete Wi-Fi.

  Používanie mobilného asistenta spoločnosti Lexmark

 1. V závislosti od vášho mobilného zariadenia si stiahnite Mobilného asistenta spoločnosti Lexmark z internetového obchodu Google Play™ alebo App Store.

 2. V závislosti od modelu tlačiarne pomocou ovládacieho panela vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > Nastavenie pomocou mobilnej aplikácie > Identifikátor tlačiarne.
  • Na ovládacom paneli prejdite na položky:
  • Nastavenia >  Sieť/porty >  Bezdrôtové >  Nastavenie prostredníctvom mobilnej aplikácie
  • Postupujte podľa pokynov na displeji, aby sa zobrazil identifikátor tlačiarne.
  • Poznámka:  Identifikátor tlačiarne je SSID bezdrôtovej siete tlačiarne.

 3. Spustite aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia a potom prijmite Podmienky používania.

  Poznámka:  Ak je to potrebné, udeľte povolenia.

 4. Ťuknite na položku Pripojiť k tlačiarni > Prejsť na nastavenia siete Wi‑Fi.

 5. Pripojte svoje mobilné zariadenie k bezdrôtovej sieti tlačiarne.

 6. Vráťte sa do aplikácie a potom ťuknite na položku Nastaviť pripojenie Wi-Fi.

 7. Vyberte sieť Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.

 8. Ťuknite na možnosť Hotovo.

Pomohol vám tento článok?
Top