Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Povezivanje štampača na Wi‑Fi mrežu

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

 • Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter.
 • Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.
 • Ethernet kabl nije povezan na štampač.

  Pomoću menija Postavke na štampaču

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

 2. Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

  Napomena:  Za modele štampača sa podrškom za Wi‑Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi‑Fi mreže.

  Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

 1. U zavisnosti od mobilnog uređaja, preuzmite aplikaciju Lexmark Mobile Assistant sa Google Play™ ili App Store.

 2. U zavisnosti od modela štampača, na kontrolnoj tabli uradite jedno od sledećeg:

  • Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > ID štampača.
  • Sa kontrolne table dođite do stavke:
  • Postavke >  Mreža/portovi >  Bežično >  Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje
  • Pratite uputstva na ekranu da biste pregledali ID štampača.
  • Napomena:  ID štampača je SSID bežične mreže štampača.

 3. Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite uslove korišćenja usluge.

  Napomena:  Ako je potrebno, dajte dozvole.

 4. Dodirnite Poveži na štampač > Idi na Wi-Fi postavke.

 5. Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.

 6. Vratite se u aplikaciju, a zatim dodirnite Podesi Wi-Fi vezu.

 7. Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

 8. Dodirnite Gotovo.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top