Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Bežično

Napomena:  Ovaj meni je dostupan samo na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

Stavka menijaOpis

Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje

Konfigurišite bežičnu vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.

  Podesi pomoću table štampača

 • Odaberite mrežu
 • Dodaj Wi-Fi mrežu
 • Ime mreže
 • Režim mreže
  • Infrastrukturni*
  • Ad hok
 • Režim bežične bezbednosti
  • Onemogućeno*
  • WEP
  • WPA2/WPA-Personal
  • WPA2-Personal
  • 802.1x-Radius

Odredite na koju bežičnu mrežu se štampač povezuje.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje kao Podešavanje bežične veze na Embedded Web Server-u.

  Wi‑Fi Protected Setup

 • Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta
 • Pokreni PIN metod

Povezali se na bežičnu mrežu i omogućite mrežnu bezbednost.

Napomene:

 • Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta povezuje štampač na bežičnu mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenu.
 • Pokreni PIN metod povezuje štampač na bežičnu mrežu kad se PIN kôd na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.

  Omogući Wi‑Fi Direct

 • Uključeno
 • Isključeno*

Podesite štampač tako da se automatski povezuje na Wi-Fi uređaje.

  Kompatibilnost

 • 802.11b/g/n (2,4 GHz)*

Navedite bežični standard za bežičnu mrežu.

  Režim bežične bezbednosti

 • Onemogućeno*
 • WEP
 • WPA2/WPA-Personal
 • WPA2-Personal
 • 802.1x-RADIUS

Podesite tip bezbednosti za povezivanje štampača na bežične uređaje.

  WEP režim potvrde identiteta

 • Automatski*
 • Otvori
 • Deljeno

Podesite tip za Wireless Encryption Protocol (WEP) koji koristi štampač.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.

Podesi WEP ključ

Navedite WEP šifru za bezbedno bežično povezivanje.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.

  WPA2-Personal

 • AES*

Omogućite bežičnu bezbednost uz WPA2.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2-Personal.

Podesi unapred deljeni ključ

Podesite lozinku za bezbedno bežično povezivanje.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal ili WPA2‑Personal.

  WPA2/WPA‑Personal

 • AES*

Omogućite bežičnu bezbednost pomoću standarda WPA2/WPA.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal.

  Režim šifrovanja 802.1x

 • WPA+
 • WPA2*

Omogućite bežičnu bezbednost pomoću standarda 802.1x.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x - Radius.

  IPv4

 • Omogući DHCP
  • Uključeno*
  • Isključeno

Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Napomena:  DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.

  IPv4

 • Podesi statičku IP adresu
  • IP adresa
  • Mrežna maska
  • Mrežni prolaz

Podesite statičku IP adresu za štampač.

  IPv6

 • Omogući IPv6
  • Uključeno*
  • Isključeno
 • Omogući DHCPv6
  • Uključeno
  • Isključeno*
 • Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa
  • Uključeno*
  • Isključeno
 • DNS adresa
 • Prefiks adrese
 • Sve IPv6 adrese
 • Sve IPv6 adrese rutera

Omogućite i konfigurišite IPv6 postavke na štampaču.

  Mrežna adresa

 • UAA
 • LAA

Pogledajte mrežne adrese.

  PCL Smartswitch

 • Uključeno*
 • Isključeno

Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena:  Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top