Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Ethernet

Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  Brzina mreže

Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.

  IPv4

 • Omogući DHCP
  • Uključeno*
  • Isključeno

Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Napomena:  DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.

  IPv4

 • Podesi statičku IP adresu
  • IP adresa
  • Mrežna maska
  • Mrežni prolaz

Podesite statičku IP adresu za štampač.

  IPv6

 • Omogući IPv6
  • Isključeno
  • Uključeno*

Aktivirali IPv6 na štampaču.

  IPv6

 • Omogući DHCPv6
  • Isključeno*
  • Uključeno

Aktivirali DHCPv6 na štampaču.

  IPv6

 • Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa
  • Isključeno
  • Uključeno*

Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.

  IPv6

 • DNS adresa

Nevedite adresu DNS servera.

  IPv6

 • Prefiks adrese
  • 0-128 (64*)

Navedite prefiks adrese.

  IPv6

 • Sve IPv6 adrese

Prikažite sve IPv6 adrese.

  IPv6

 • Sve IPv6 adrese rutera

Prikažite sve IPv6 adrese rutera.

  Mrežna adresa

 • UAA
 • LAA

Prikažite Media Access Control (MAC) adrese štampača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA).

Napomena:  LAA štampača možete da promenite ručno.

  PCL SmartSwitch

 • Isključeno
 • Uključeno*

Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.

Napomena:  Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.

  Energetski efikasni Ethernet

 • Isključeno
 • Uključeno
 • Automatski*

Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top