Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

802.1x

Napomena:  Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

    Aktivno

  • Isključeno*
  • Uključeno

Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top