Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

LPD konfiguracija

Napomena:  Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  LPD istek vremena

 • 0–65.535 sekundi (90*)

Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.

  Početna LPD stranica

 • Isključeno*
 • Uključeno

Odštampajte početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.

Napomena:  Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatak štampe.

  Završna LPD stranica

 • Isključeno*
 • Uključeno

Odštampajte završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.

Napomena:  Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.

  Konverzija LPD znaka za početak reda

 • Isključeno*
 • Uključeno

Omogućite konverziju znaka za početak reda.

Napomena:  Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top