Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

HTTP/FTP postavke

Napomena:  Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  Omogući HTTP server

 • Isključeno
 • Uključeno*

Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.

  Omogući HTTPS

 • Isključeno
 • Uključeno*

Konfigurišite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) postavke.

  Nametni HTTPS veze

 • Isključeno*
 • Uključeno

Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.

  Omogući FTP/TFTP

 • Isključeno
 • Uključeno*

Šaljite datoteke pomoću FTP protokola.

  Podrazumevani IP port za HTTP

 • 1-65535 (80*)

Konfigurišite postavke HTTP i FTP servera.

Sertifikat HTTPS uređaja

  Podrazumevani IP port za FTP

 • 1-65535 (21*)

  Istek vremena za HTTP/FTP zahteve

 • 1-299 (30*)

Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.

  Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve

 • 1-299 (3*)

Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top