Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, istovremeno pritisnite X i i zadržite 15 sekundi

Ako ne želite da prihvatite ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark.

Ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete X i i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

     > Uređaj >  > Održavanje >  > Meni konfiguracije >  > Upotreba potrošnog materijala i brojači > 

  2. Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim izaberite .

  3. Pročitajte poruku upozorenja, a zatim izaberite Nastavi > .

  4. Da biste obrisali poruku, istovremeno pritisnite X i i zadržite 15 sekundi da biste obrisali poruku.

  5. Napomena:  Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top