Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Konvencije

Napomena: Napomena identifikuje informacije koje bi mogle da vam pomognu.

Upozorenje: Upozorenje identifikuje nešto što bi moglo da ošteti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: Oprez ukazuje na potencijalno opasnu situaciju u kojoj biste mogli da se povredite.

    Različiti tipovi izjava opreza obuhvataju sledeće:

    OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ukazuje na rizik od povrede.

    OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Ukazuje na rizik od strujnog udara.

    OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Ukazuje na rizik od opekotine u slučaju dodirivanja.

    OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:  Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top