Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Korišćenje kontrolne table

Deo kontrolne tableFunkcija

1

Ekran

  • Prikazali poruke štampača i status potrošnog materijala.
  • Podesili štampač i upravljali njim.

2

Indikator

Proverili status štampača.

3

Dugme Početak

Prešli na početni ekran.

4

Dugme sa strelicom nadesno

  • Prolazili kroz menije ili prelazili između ekrana i opcija menija.
  • Povećajte numeričku vrednost postavke.

5

Dugme za povratak

Vratili se na prethodni ekran.

6

Dugme Zaustavi ili Otkaži

Zaustavili trenutni zadatak.

7

Dugme za meni

Pristupili menijima štampača.

8

Dugme za izbor

  • Izaberite opciju iz menija.
  • Sačuvajte promene postavke.

9

Dugme sa strelicom nalevo

  • Prolazili kroz menije ili prelazili između ekrana i opcija menija.
  • Smanjite numeričku vrednost postavke.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top