Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Podešavanje upozorenja e-pošte

  Konfigurišite štampač tako da e-poštom šalje upozorenja kada je potrošni materijal pri kraju ili kada je potrebno zameniti ili dodati papir, odnosno kada se papir zaglavi.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja e-poštom, a zatim konfigurišite postavke.

 3. Kliknite na Podešavanje lista i upozorenja za e-poštu, a zatim konfigurišite postavke.

 4. Primenite promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top