Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Titkosított feladatok konfigurálása

 1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

  Megjegyzések:

  • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
  • Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 2. Kattintson a Beállítások > Biztonság > Bizalmas nyomt. beáll. lehetőségre.

 3. Konfigurálja a beállításokat.

  HasználatCímzett

  Érvénytelen PIN-kód maximális száma

  Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód.

  Megj.:  A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatokat.

  Titkosított feladatok lejárata

  Lejárati idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz.

  Megj.:  A felfüggesztett titkosított feladatokat addig tárolja a nyomtató, amíg fel nem oldja vagy törli őket manuálisan.

  Feladatismétlés lejárata

  Lejárati idő beállítása az ismételni kívánt nyomtatási feladatokhoz.

  Megj.:  Az ismételni kívánt felfüggesztett feladatok a nyomtató memóriájában tárolódnak.

  Feladat-ellenőrzés lejárata

  Azt a lejárati időt határozza meg, amelynek eltelte után az ellenőrző nyomatot követően a nyomtató a maradékot kinyomtatja.

  Megj.:  Az ellenőrzőfeladatok arra szolgálnak, hogy a fennmaradó példányok nyomtatása előtt a felhasználó egyetlen másolat kinyomtatásával ellenőrizhesse annak megfelelőségét.

  Feladatmegőrzés lejárata

  Azt a lejárati időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.

  Megj.:  A felfüggesztett megőrzött feladatokat a kinyomtatásuk után automatikusan törli a rendszer.

  Minden feladat várakozzon

  Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.

  Másolat megőrzése a dokumentumokról

  Beállítja, hogy a nyomtató az össze azonos fájlnevű dokumentumot kinyomtassa.

Hasznos volt ez a cikk?
Top