Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Otkazivanje zadatka štampe

  Sa kontrolne table štampača

 1. Na kontrolnoj tabli dvaput pritisnite , a zatim pritisnite .

 2. Izaberite zadatak štampanja za otkazivanje, a zatim pritisnite .

  Sa računara

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
  • Iz menija Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača.
 2. Izaberite zadatak štampanja za otkazivanje.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top