Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Postavljanje listova separatora između kopija

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

     > Štampa >  > Raspored >  > Listovi separatora >  > Između kopija > 

  2. Odštampajte dokument.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top