Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Štampanje liste uzoraka fontova

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

     >  Izveštaji >  > Štampa >  > Odštampaj fontove > 

  2. Izaberite PCL fontovi, a zatim pritisnite .

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top