Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke, isključite štampač.

    Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i ugrađena rešenja, uradite sledeće:

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

     > Uređaj >  > Održavanje >  > Brisanje na kraju radnog veka >  > Očisti sve informacije iz postojane memorije > 

  2. Izaberite Da > .

  3. Izaberite Pokreni početno podešavanje ili Ostavi štampač van mreže, a zatim pritisnite .

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top