Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

  • Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
  • Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.
Regioni štampača i kertridža sa tonerom
RegionNumerički kôd

Globalni ili nedefinisan region

0

Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)

1

Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska

2

Azija i Pacifik

3

Latinska Amerika

4

Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika

5

Australija, Novi Zeland

6

Nevažeći region

9

Napomena:  Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža sa tonerom, odštampajte stranice testa kvaliteta. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Rešavanje problem > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top