Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Povezivanje kablova

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.

Port štampačaFunkcija

1

Ethernet priključak

Povezali štampač na mrežu.

2

USB port za štampač

Povezali štampač na računar.

3

Utičnicu za kabl za napajanje

Povezali štampač na električnu utičnicu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top