Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

Konfigurisanje poverljivih zadataka

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja.

 3. Konfigurišite postavke.

  KoristiteZa

  Maks. nevažeći PIN

  Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.

  Napomena:  Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.

  Istek poverljivog zadatka

  Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.

  Napomena:  Poverljivi zadržani zadaci čuvaju se na štampaču dok ih ne oslobodite ili ručno izbrišete.

  Ponovi istek zadatka

  Podesite vreme isteka za ponavljajući zadatak štampe.

  Napomena:  Ponavljajući zadržani zadaci čuvaju se u memoriji štampača radi ponovnog štampanja.

  Istek zadatka verifikacije

  Podesite vreme isteka za štampanje kopije pre štampanja preostalih kopija.

  Napomena:  Zadaci verifikovanja štampaju jednu kopiju da biste proverili da li su zadovoljavajući pre nego što odštampate preostale kopije.

  Istek rezervisanog zadatka

  Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe.

  Napomena:  Rezervisani zadržani zadaci automatski se brišu nakon štampanja.

  Zahtevaj zadržavanje svih zadataka

  Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.

  Zadrži duplikate dokumenata

  Podesite štampač tako da štampa sve dokumente sa istim nazivom datoteke.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top