Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Koble til kabler

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.

Advarsel – mulig skade:  For å unngå skriverfeil eller tap av data må du ikke ta på USB-kabelen, eventuelle trådløse nettverkskort eller de viste områdene på skriveren under utskrift.

SkriverportFunksjon

1

Ethernet-port

Koble skriveren til et nettverk.

2

USB-port

Koble skriveren til en datamaskin.

3

Kontakt for strømledning

Koble skriveren til en stikkontakt.

Var denne artikkelen nyttig?
Top