Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Pripájanie káblov

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnete tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.

Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, nedotýkajte sa počas prebiehajúcej tlače kábla USB, žiadneho adaptéra bezdrôtovej siete ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

Port tlačiarneFunkcia

1

Ethernetový port

Pripojte tlačiareň k sieti.

2

Port tlačiarne USB

Pripojenie tlačiarne k počítaču.

3

Zásuvka napájania

Pripojte tlačiareň do elektrickej zásuvky.

Pomohol vám tento článok?
Top