Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Vysvetlenie stavu svetla indikátora

Svetlo indikátoraStav tlačiarne

Vypnuté

Tlačiareň je vypnutá.

Modrá

Tlačiareň je zapnutá alebo je pripravená.

Bliká namodro

Tlačiareň spracúva údaje.

Bliká načerveno

Tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

Žltá

Tlačiareň je v režime spánku.

Pomohol vám tento článok?
Top