Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

  For Windows-brukere

 1. Åpne et dokument, og klikk på Fil > Skriv ut.

 2. Velg en skriver, og klikk på Egenskaper, Innstillinger, Valg eller Oppsett.

 3. Klikk på Skriv ut og hold.

 4. Velg Bruk utskrift og hold, og tilordne deretter et brukernavn.

 5. Velg type utskriftsjobb (Konfidensiell, Gjenta, Reserver eller Bekreft).

  Hvis du velger Konfidensiell, må du sikre utskriftsjobben med et personlig identifikasjonsnummer (PIN).

 6. Klikk på OK eller Skriv ut.

 7. Frigjør utskriftsjobben fra skriverens kontrollpanel.

  • Velg følgende for konfidensielle utskriftsjobber:
  • Holdte jobber >  velg brukernavn > Konfidensiell >  angi PIN-kode >  velg utskriftsjobb >  konfigurer innstillingene > Skriv ut
  • Velg følgende for andre utskriftsjobber:
  • Holdte jobber >  velg brukernavn >  velg utskriftsjobb >  konfigurer innstillingene > Skriv ut
  • Merk:  For skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på for å bla gjennom innstillingene.

  For Macintosh-brukere:

  Ved bruk av AirPrint

 1. Velg Arkiv > Skriv ut med et dokument åpent.

 2. Velg en skriver, og deretter går du til Retning-menyen og velger PIN-utskrift fra rullegardinmenyen.

 3. Aktiver Skriv ut med PIN-kode, og angi deretter en firesifret‑PIN-kode.

 4. Klikk på Skriv ut.

 5. Frigjør utskriftsjobben fra skriverens kontrollpanel. Gå til:

  Holdte jobber >  velg navnet på datamaskinen din > Konfidensiell >  angi PIN-koden > velg utskriftsjobben > Skriv ut

  For skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på for å bla gjennom innstillingene.

  Bruke skriverdriveren

 1. Velg Arkiv > Skriv ut med et dokument åpent.

 2. Velg en skriver, og deretter går du til Retning-menyen og velger Skriv ut og hold fra rullegardinmenyen.

 3. Velg Konfidensiell utskrift, og angi deretter en firesifret PIN-kode.

 4. Klikk på Skriv ut.

 5. Frigjør utskriftsjobben fra skriverens kontrollpanel. Gå til:

  Holdte jobber >  velg navnet på datamaskinen din > Konfidensiell >  velg utskriftsjobben > angi PIN-koden > Skriv ut

  For skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på for å bla gjennom innstillingene.

Var denne artikkelen nyttig?
Top