Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Konfigurere konfidensielle jobber

  Bruke kontrollpanelet

 1. Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Sikkerhet > Oppsett for konfidensiell utskrift.

 2. Konfigurer innstillingene.

  Bruke EWS (Embedded Web Server)

 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startbildet. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Sikkerhet > Oppsett for konfidensiell utskrift.

 3. Konfigurer innstillingene.

BrukTil

Maks. ugyldig PIN-kode

Angi antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis.

Merk:  Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet.

Konfidensiell utskrift-jobb utløper

Angi utløpstidspunktet for konfidensielle utskriftsjobber.

Merk:  Holdte konfidensielle jobber lagres på skriveren til de blir frigjort eller slettet manuelt.

Gjenta utskrift-jobb utløper

Angi utløpstidspunktet for utskriftsjobber du ønsker å gjenta.

Merk:  Holdte Gjenta utskrift-jobber lagres på skriveren for å skrives ut på nytt.

Bekreft utskrift-jobb utløper

Angi utløpstidspunktet for utskrift av en kopi av en jobb, slik at du kan kontrollere kvaliteten på utskriften før du skriver ut de gjenværende kopiene.

Merk:  Bekreft-jobber skrives ut i én kopi for å kontrollere at det er tilfredsstillende før du skriver ut resten av kopiene.

Utsett utskrift-jobb utløper

Angi utløpstidspunktet for utskriftsjobber du vil lagre i skriveren for utskrift senere.

Merk:  Jobber merket som Utsett slettes automatisk etter utskrift.

Krev at alle jobber skal holdes

Angi at skriveren skal holde tilbake alle utskriftsjobber.

Behold like dokumenter

Angi at skriveren skal skrive ut alle dokumenter med samme filnavn.

Var denne artikkelen nyttig?
Top