Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie

  1. Na domovskej obrazovke prejdite na položky:

    Nastavenia > Tlač > Rozloženie > Oddeľovacie hárky > Medzi kópiami

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Vytlačte dokument.

Pomohol vám tento článok?
Top