Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

  Používatelia systému Windows

 1. Po otvorení dokumentu kliknite na položky Súbor > Tlač.

 2. Vyberte tlačiareň a kliknite na položky Vlastnosti, Predvoľby, Možnosti alebo Nastavenie.

 3. Kliknite na možnosť Tlačiť a zadržať.

 4. Vyberte možnosť Tlačiť a zadržať a potom priraďte meno používateľa.

 5. Vyberte typ tlačovej úlohy (dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overenie).

  Ak vyberiete možnosť Dôverná, tlačovú úlohu zabezpečte osobným identifikačným číslom (PIN).

 6. Kliknite na tlačidlo OK alebo Tlačiť.

 7. Z ovládacieho panela tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu.

  • Pri dôverných tlačových úlohách prejdite na:
  • Pozastavené úlohy >  vyberte svoje meno používateľa > Dôverné >  zadajte svoj kód PIN >  vyberte tlačovú úlohu >  nakonfigurujte nastavenia > Tlačiť
  • Pri ostatných tlačových úlohách prejdite na:
  • Pozastavené úlohy >  vyberte svoje meno používateľa >  vyberte tlačovú úlohu >  nakonfigurujte nastavenia > Tlačiť
  • Poznámka:  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  Používatelia systému Macintosh

  Používanie funkcie AirPrint

 1. Po otvorení dokumentu vyberte položky Súbor > Tlač.

 2. Vyberte tlačiareň a potom z rozbaľovacej ponuky po ponuke Orientácia vyberte položku Tlač pomocou kódu PIN.

 3. Povoľte Tlač pomocou kódu PIN a zadajte štvorciferný kód PIN.

 4. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 5. Z ovládacieho panela tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu. Prejdite na:

  Pozastavené úlohy >  vyberte názov svojho počítača > Dôverné >  zadajte svoj kód PIN > vyberte tlačovú úlohu > Tlačiť

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  Používanie ovládača tlače

 1. Po otvorení dokumentu vyberte položky Súbor > Tlač.

 2. Vyberte tlačiareň a potom z rozbaľovacej ponuky po ponuke Orientácia vyberte položku Tlačiť a zadržať.

 3. Vyberte možnosť Dôverná tlač a zadajte štvorciferný kód PIN.

 4. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 5. Z ovládacieho panela tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu. Prejdite na:

  Pozastavené úlohy >  vyberte názov počítača > Dôverné >  vyberte tlačovú úlohu > zadajte kód PIN > Tlačiť.

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Pomohol vám tento článok?
Top