Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Vymazanie pamäte tlačiarne

Ak chcete vymazať prechodnú pamäť alebo údaje vo vyrovnávacej pamäti, tlačiareň vypnite.

    Ak chcete vymazať stálu pamäť alebo jednotlivé nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpečenia a integrované riešenia, postupujte takto:

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky > Ošetriť všetky informácie na permanentnej pamäti

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Vyberte položku Spustiť úvodné nastavenie alebo Ponechať tlačiareň v režime offline.

Pomohol vám tento článok?
Top