Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Återvinna förpackningar från Lexmark

Lexmark strävar kontinuerligt efter att ta fram mindre förpackningar. Mindre förpackningar betyder att Lexmark-skrivare kan transporteras på det mest effektiva och miljövänliga sättet samt att det innebär färre sopor. Den effektiva hanteringen leder till minskade utsläpp av växthusgaser, energibesparingar och sparade naturresurser. Lexmark erbjuder även återvinning av förpackningskomponenter i vissa länder och regioner. Mer information finns att läsa på www.lexmark.com/recycle efter att du har valt land eller region. Information om tillgängliga återvinningsprogram för paketering finns i informationen om produktåtervinning.

Lexmark-kartonger är 100 % återvinningsbara i återvinningsanläggningar för wellpapp. Dessa anläggningar kanske inte finns i ditt område.

Skumplasten som används i Lexmark-förpackningar är återvinningsbar i återvinningsanläggningar för skumplast. Dessa anläggningar kanske inte finns i ditt område.

När du returnerar en bläckpatron till Lexmark kan du återanvända kartongen som den levererades i. Lexmark återvinner kartongen.

Var denna artikel användbar?
Top