Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Voorkeuren

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Taal op display

 • [Lijst met talen]

De taal van de tekst op de display selecteren.

  Land/Regio

 • [Lijst met landen of regio]

Geeft het land of de regio aan waarin de printer is ingesteld om te werken.

  Beginconfiguratie uitvoeren

 • Nee*
 • Ja

De installatiewizard uitvoeren.

  Toetsenbord

 • Type toetsenbord
  • [Lijst met talen]

Selecteer een taal als type toetsenbord.

Opmerkingen:

 • Mogelijk worden niet alle waarden voor Type toetsenbord weergegeven of mogelijk is daarvoor speciale hardware nodig.
 • Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  Weergegeven informatie

 • Tekst 1 weergeven (IP-adres*)
 • Tekst 2 weergeven (Datum/Tijd*)
 • Aangepaste tekst 1
 • Aangepaste tekst 2

Geef op welke informatie wordt weergegeven in het startscherm.

  Datum en tijd

 • Configureren
  • Huidige datum en tijd
  • Handmatig datum en tijd instellen
  • Datumindeling (MM‑DD‑JJJJ*)
  • Tijdsindeling (12-uurs klok*)
  • Tijdzone (GMT*)

Pas de tijd en datum van de printer aan.

  Datum en tijd

 • Netwerktijdprotocol
  • NTP inschakelen (Aan*)
  • NTP-server
  • Verificatie instellen (Geen*)

Configureer de instellingen voor Network Time Protocol (NTP).

Opmerkingen:

 • Verificatie instellen verschijnt alleen op sommige printermodellen.
 • Als Verificatie instellen is ingesteld op MD5-toets, wordt er om Sleutel-id en een Wachtwoord gevraagd.

  Papierformaten

 • U.S.*
 • Metrisch

Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op.

Opmerking:  De eerste papierformaatinstelling wordt bepaald door het land of de regio die u hebt geselecteerd in de initiële installatiewizard.

  Helderheid van scherm

 • 20-100% (100*)

Helderheid van het display aanpassen.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  Time-out scherm

 • 10-300 (60*)

Stel de inactiviteitstijd in seconden in voordat het scherm het beginscherm weergeeft of voordat de printer een gebruiker automatisch afmeldt.

Was dit artikel nuttig?
Top