Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Berichten

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Supplies

 • Supplyschattingen tonen
  • Schattingen tonen*
  • Schattingen niet tonen

De geschatte status van de printersupplies weergeven.

  Supplies

 • Aangepaste meldingen over supplies

Hiermee configureert u de instellingen voor meldingen die aangeven wanneer interventie van de gebruiker nodig is.

Opmerking:  Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Primaire SMTP-gateway
  • Primaire SMTP-gatewaypoort(25*)
  • Secundaire SMTP-gateway
  • Secundaire SMTP-gatewaypoort (25*)
  • Time-out SMTP (30 seconden*)
  • Antwoordadres
  • Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres(Uit)
  • SSL/TLS gebruiken(Uitgeschakeld*)
  • Vertrouwd certificaat vereist(Aan*)
  • Verificatie SMTP-server(Geen verificatie vereist*)
  • Door het apparaat geïnitieerde e-mail(Geen*)
  • Gebruikersnaam apparaat
  • Wachtwoord apparaat
  • NTLM-domein

E-mailinstellingen van de printer configureren.

Opmerking:  Op sommige printermodellen kan dit menu alleen worden geconfigureerd via de Embedded Web Server.

  Foutpreventie

 • Storingsassistentie
  • Uit
  • Aan*

Instellen dat de printer automatisch controleert of er papier vastzit.

  Foutpreventie

 • Auto doorgaan
  • Uitgeschakeld
  • 5-255 (5*)
 • Tijd automatisch doorgaan

Laat de printer automatisch doorgaan met het verwerken of afdrukken van een taak nadat bepaalde vormen van interventie zijn verholpen.

Opmerking:  Auto Continue Time is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

  Foutpreventie

 • Automatisch opnieuw opstarten
  • Automatisch opnieuw opstarten
   • Altijd opnieuw opstarten*
   • Nooit opnieuw opstarten
   • Opnieuw opstarten bij inactieve stand

Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt.

  Foutpreventie

 • Automatisch opnieuw opstarten
  • Limiet Automatisch opnieuw opstarten
   • 1-20 (2*)

Hiermee wordt het aantal keer ingesteld dat de printer automatisch opnieuw opstart.

  Foutpreventie

 • Automatisch opnieuw opstarten
  • Venster Automatisch opnieuw opstarten
   • 1-525600 (720*)

Stel het aantal seconden in voordat de printer automatisch opnieuw wordt opgestart.

  Foutpreventie

 • Automatisch opnieuw opstarten
  • Teller Automatisch opnieuw opstarten

Toon alleen-lezen informatie over de teller opnieuw opstarten.

  Foutpreventie

 • Fout papier te kort tonen
  • Automatisch wissen*
  • Aan

De printer zodanig instellen dat er een bericht wordt weergeven wanneer er een fout met kort papier optreedt.

Opmerking:  Kort papier verwijst naar het formaat van het geplaatste papier.

  Foutpreventie

 • Paginabeveiliging
  • Uit*
  • Aan

De printer zodanig instellen dat de hele pagina naar het geheugen wordt verzonden voordat de taak wordt afgedrukt.

  Herstel content na storing

 • Herstel na storing
  • Auto*
  • Uit
  • Aan

De printer zodanig instellen dat vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt.

Opmerking:  Bij sommige printermodellen is Uit de standaardinstelling.

Was dit artikel nuttig?
Top