Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Fjärrstyrd funktionspanel

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

    Extern VNC-anslutning

  • Tillåt inte*
  • Tillåt

Anslut en extern VNC-klient (Virtual Network Computing) till fjärrkontrollpanelen.

    Autentiseringstyp

  • Inga*
  • Standardautentisering

Ställ in autentiseringstyp för åtkomst till VNC-klientservern.

    VNC, lösenord

Ange lösenordet för att ansluta till VNC-klientservern.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast om Autentiseringstyp är angett till Standardautentisering.

Var denna artikel användbar?
Top