Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Energihantering

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Väntelägesprofil

 • Skriv ut från vänteläge
  • Fortsätt vara aktiv efter utskrift
  • Gå in i vänteläge efter utskrift*

Ställ in skrivaren att vara i läget Klar eller återgå till vänteläget efter utskrift.

  Tidsgränser

 • Vänteläge
  • 1–60 minuter (15*)

Ange hur länge skrivaren får vara inaktiv innan den försätts i vänteläge.

  Tidsgränser

 • Tidsgräns för viloläge
  • Inaktiverad
  • 1 timme
  • 2 timmar
  • 3 timmar
  • 6 timmar
  • 1 dag
  • 2 dagar
  • 3 dagar*
  • 1 vecka
  • 2 veckor
  • 1 månad

Ställ in tiden innan skrivaren stängs av.

  Tidsgränser

 • Tidsgräns för viloläge vid anslutning
  • Viloläge
  • Ej viloläge*

Ställ in Tidsgräns för viloläge för att stänga av skrivaren när det finns en aktiv Ethernet-anslutning.

Var denna artikel användbar?
Top