Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Meddelanden

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Förbrukningsmaterial

 • Visa uppskattningar för förbrukningsmaterial
  • Visa uppskattningar*
  • Visa inte uppskattningar

Visa uppskattad status för förbrukningsmaterial.

  Förbrukningsmaterial

 • Anpassade förbrukningsmeddelanden

Konfigurera meddelandeinställningar för när användaråtgärd krävs.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast i Embedded Web Server.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Primär SMTP-gateway
  • Primär SMTP-gatewayport (25*)
  • Sekundär SMTP-gateway
  • Sekundär SMTP-gatewayport (25*)
  • SMTP-tidsgräns (30 sekunder*)
  • Svarsadress
  • Använd alltid SMTP-standardsvarsadress(av*)
  • Använd SSL/TLS(inaktiverad*)
  • Kräv betrott certifikat(på*)
  • SMTP-serverautentisering(ingen autentisering krävs*)
  • Enhetsinitierad e‑post(ingen*)
  • Enhetens användar-ID
  • Enhetens lösenord
  • NTLM-domän

Konfigurera e-postinställningarna på skrivaren.

Obs!  På vissa skrivarmodeller kan den här menyn endast konfigureras från Embedded Web Server.

  Felundvikande

 • Stopphjälp
  • Av
  • På*

Ställ in skrivaren för att automatiskt kontrollera om papper har fastnat.

  Felundvikande

 • Auto fortsättn.
  • Inaktiverad
  • 5–255 (5*)
 • Autofortsättningstid

Låt skrivaren fortsätta att bearbeta eller skriva ut ett jobb automatiskt efter att den har rensat vissa villkor för tillsyn.

Obs!  Autofortsättningstid är endast tillgängligt på vissa skrivarmodeller.

  Felundvikande

 • Starta om automatiskt
  • Starta om automatiskt
   • Starta alltid om*
   • Starta aldrig om
   • Starta om när inaktiv

Ställa in skrivaren för att starta om när ett fel uppstår.

  Felundvikande

 • Starta om automatiskt
  • Max antal automatiska omstarter
   • 1–20 (2*)

Ställ in antalet automatiska omstarter som skrivaren kan utföra.

  Felundvikande

 • Starta om automatiskt
  • Fönster för automatisk omstart
   • 1–525 600 (720*)

Ange antalet sekunder innan skrivaren startas om automatiskt.

  Felundvikande

 • Starta om automatiskt
  • Räknare för automatisk omstart

Visa skrivskyddad information om omstartsräknaren.

  Felundvikande

 • Visa fel för kort papperfel
  • Automatisk återgång*

Ställ in skrivaren för att visa ett meddelande när ett fel på grund av kort papper inträffar.

Obs!  Kort papper är det påfyllda papperet.

  Felundvikande

 • Skydda sida
  • Av*

Ställ in skrivaren på att bearbeta hela sidan i minnet innan den skrivs ut.

  Åtgärdande av papper som har fastnat

 • Åtgärda stopp
  • Auto*
  • Av

Ställ in skrivaren för att skriva ut de sidor som har fastnat.

Obs!  På vissa skrivarmodeller är Av standardinställningen.

Var denna artikel användbar?
Top