Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

IPSec

Opmerking:  Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  IPSec inschakelen

 • Uit*
 • Aan

Internet Protocol Security (IPSec) inschakelen.

  Basisconfiguratie

 • Standaard*
 • Compatibiliteit
 • Beveiligd

De IPSec-basisconfiguratie opgeven.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.

  DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel

 • modp2048 (14)*
 • modp3072 (15)
 • modp4069 (16)
 • modp6144 (17)

De IPSec-codering opgeven.

Opmerkingen:

 • DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel wordt alleen weergegeven als Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.
 • IKE SA levensduur (uren) en IPSec SA levensduur (uren) worden alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Beveiligd.

  IKE SA levensduur (uren)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
 • 24*

  IPSec SA levensduur (uren)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8*
 • 24

  Voorgestelde coderingsmethode

 • 3DES
 • AES*

De coderings- en verificatiemethoden opgeven om veilig verbinding te maken met een netwerk.

Opmerking:  Deze menu-items worden alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.

  Voorgestelde verificatiemethode

 • SHA1
 • SHA256*
 • SHA512

  Apparaatcertificaat IPSec

Een IPSec-certificaat opgeven.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.

  Geverifieerde verbindingen met vooraf gedeelde sleutel

 • Host [x]
  • Adres
  • Sleutel

De geverifieerde verbindingen van de printer configureren.

Opmerking:  Deze menu-items worden alleen weergegeven wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.

  Geverifieerde verbindingen van certificaat

 • Host [x] Adres[/subnet]
  • Adres[/subnet]
Was dit artikel nuttig?
Top