Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Ethernet

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Netwerksnelheid

De snelheid van een actieve netwerkadapter weergeven.

  IPv4

 • DHCP inschakelen
  • Aan*
  • Uit

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) inschakelen.

Opmerking:  DHCP is een standaardprotocol dat een server in staat stelt om IP-adressen en configuratiegegevens op een dynamische manier naar clients te distribueren.

  IPv4

 • Statische IP-adressen instellen
  • IP-adres
  • Netmask
  • Gateway

Geef het statische IP-adres van uw printer op.

  IPv6

 • IPv6 inschakelen
  • Uit
  • Aan*

IPv6 inschakelen op de printer.

  IPv6

 • DHCPv6 inschakelen
  • Uit*
  • Aan

DHCPv6 inschakelen op de printer.

  IPv6

 • Stateless Address Autoconfiguration
  • Uit
  • Aan*

De netwerkadapter zodanig instellen dat deze de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.

  IPv6

 • DNS-adres

Geef de DNS-serveradressen op.

  IPv6

 • Handmatig toegewezen IPV6-adres

Wijs het IPv6-adres toe.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  IPv6

 • Handmatig toegewezen IPV6-router

Wijs het IPv6-routeradres toe.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  IPv6

 • Adres-prefix
  • 0-128 (64*)

Geef de adres-prefix op.

  IPv6

 • Alle IPv6-adressen

Toont alle IPv6-adressen.

  IPv6

 • Alle IPv6-routeradressen

Toont alle IPv6-routeradressen.

  Netwerkadres

 • UAA
 • LAA

De MAC-adressen (Media Access Control) van de printer weergeven: Locally Administered Address (LAA) en Universally Administered Address (UAA).

Opmerking:  U kunt de LAA van de printer handmatig wijzigen.

  PCL SmartSwitch

 • Uit
 • Aan*

De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerking:  Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.

  PS SmartSwitch

 • Aan*
 • Uit*

De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerking:  Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.

  Mac binair PS

 • Auto*
 • Aan
 • Uit

Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.

Opmerkingen:

 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.

  Energiezuinig ethernet

 • Uit
 • Aan
 • Auto*

Het stroomverbruik beperken als de printer geen data ontvangt van het Ethernet-netwerk.

Was dit artikel nuttig?
Top