Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

TCP/IP

Opmerking:  Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Hostnaam instellen

De huidige TCP/IP-hostnaam instellen.

  Domeinnaam

De domeinnaam instellen.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  DHCP/BOOTP toestaan de NTP-server bij te werken

 • Aan*
 • Uit

DHCP- en BOOTP-clients toestaan de NTP-instellingen van de printer bij te werken.

  Naam configuratieloos programma

Een servicenaam voor het configuratieloze netwerk opgeven.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  AutoIP inschakelen

 • Aan*
 • Uit

Automatisch een IP-adres toewijzen.

  DNS-adres

Het huidige DNS-serveradres (Domain Name System) opgeven.

  Back-up DNS-adres

Het back-up DNS-serveradres specificeren.

  Back-up DNS-adres 2

  Back-up DNS-adres 3

  Domeinzoekvolgorde

Een lijst van domeinnamen opgeven om de printer en de bronnen te zoeken die zich in verschillende domeinen op het netwerk bevinden.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  DDNS inschakelen

 • Aan
 • Uit*

De dynamische DNS-instellingen bijwerken.

  DDNS TTL

De huidige DDNS-instellingen opgeven.

  Standaard-TTL

  DDNS-vernieuwingstijd

  mDNS inschakelen

 • Uit
 • Aan*

Multicast DNS-instellingen bijwerken.

  WINS-adres

Een serveradres opgeven voor Windows Internet Name Service (WINS).

  BOOTP inschakelen

 • Uit*
 • Aan

De BOOTP toestaan een IP-adres van de printer toe te wijzen.

  Beperkte serverlijst

Een IP-adres opgeven voor de TCP-verbindingen.

Opmerkingen:

 • Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
 • Gebruik een komma om elk IP-adres te scheiden.
 • U kunt maximaal 50 IP-adressen toevoegen.

  Opties voor Beperkte serverlijst

 • Alle poorten blokkeren*
 • Alleen afdrukken blokkeren
 • Alleen afdrukken en HTTP blokkeren

Opgeven hoe IP-adressen in de lijst toegang hebben tot de printerfuncties.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  MTU

Een MTU-parameter (maximale transmissie-eenheid) voor de TCP-verbindingen opgeven.

  Raw printerpoort

 • 1-65535 (9100*)

Een raw-poortnummer opgeven voor printers die zijn verbonden met een netwerk.

  Maximale snelheid van uitgaand verkeer

 • Uitgeschakeld*
 • Ingeschakeld

De printer instellen op de maximale overdrachtssnelheid.

  TLSv1.0 inschakelen

 • Uit
 • Aan*

Schakel het TLSv1.0-protocol in.

  TLSv1.1 inschakelen

 • Uit
 • Aan*

Schakel het TLSv1.1-protocol in.

  SSL-coderingslijst

Geef de cipher-algoritmen op die moeten worden gebruikt voor de SSL- of TLS-verbindingen.

Was dit artikel nuttig?
Top