Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Wi-Fi Direct

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Wi‑Fi Direct inschakelen

 • Aan
 • Uit*

Stelt de printer in om direct te verbinden met Wi-Fi-apparaten.

Naam van Wi-Fi Direct

Geef de naam van het Wi-Fi Direct-netwerk op.

Wachtwoord van Wi-Fi Direct

Stel het wachtwoord in voor het verifiëren en valideren van gebruikers op een Wi-Fi-verbinding.

  Wachtwoord tonen op instellingenpagina

 • Uit
 • Aan*

Geeft het Wachtwoord van Wi-Fi Direct weer op de pagina Netwerkinstellingen.

  Nummer van het voorkeurskanaal

 • 1-11
 • Auto*

Stel het voorkeurskanaal van het Wi-Fi-netwerk in.

IP-adres groepseigenaar

Het IP-adres van de groepseigenaar opgeven.

  Drukknopverzoeken automatisch accepteren

 • Uit*
 • Aan

Aanvragen om verbinding te maken met het netwerk automatisch accepteren.

Opmerking:  Clients automatisch accepteren is niet beveiligd.

Was dit artikel nuttig?
Top