Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Draadloos

MenuoptieBeschrijving

Configuratie via de mobiele app

Configureer de draadloze verbinding met behulp van de app Lexmark Mobile Assistant.

  Instellen op het bedieningspaneel van de printer

 • Netwerk kiezen
 • Wi-Fi-netwerk toevoegen
  • Netwerknaam
  • Netwerkmodus
   • Infrastructuur
  • Beveilingsmodus voor draadloos
   • Uitgeschakeld*
   • WEP
   • WPA2/WPA - Personal
   • WPA2 - Personal

Bepaal het draadloze netwerk waarmee de printer verbinding maakt.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt als Draadloze verbinding instellen in de Embedded Web Server.

  Wi‑Fi Protected Setup

 • Methode met drukknop starten
 • Startmethode met pincode

Een draadloos netwerk instellen en netwerkbeveiliging inschakelen.

Opmerkingen:

 • Via de Methode met drukknop Start kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door binnen een bepaalde tijd knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken.
 • Via de methode met pincode kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.

  Compatibiliteit

 • 802.11b/g/n (2,4 GHz)
 • 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)*
 • 802.11a/n/ac (5 GHz)

De standaard voor draadloos netwerkgebruik opgeven voor het draadloze netwerk.

  Beveilingsmodus voor draadloos

 • Uitgeschakeld*
 • WEP
 • WPA2/WPA - Personal
 • WPA2‑Personal
 • 802.1x - RADIUS

Stel het type beveiliging in voor het verbinden van de printer met draadloze apparaten.

  WEP-verificatiemodus

 • Auto*
 • Openen
 • Gedeeld

Stel het type Wireless Encryption Protocol (WEP) in dat door de printer wordt gebruikt.

Opmerking:  Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WEP.

WEP-sleutel instellen

Geef een WEP-wachtwoord op voor een beveiligde draadloze verbinding.

Opmerking:  Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WEP.

  WPA2‑Personal

 • AES*

Stelt draadloze verbinding in via WPA2.

Opmerking:  Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2-Personal.

PSK instellen

Stelt het wachtwoord in voor een beveiligde draadloze verbinding.

Opmerking:  Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2/WPA-Personal of WPA2‑Personal.

  WPA2/WPA-Personal

 • AES*

Draadloze beveiliging via WPA2/WPA inschakelen.

Opmerking:  Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2/WPA-Personal.

  802.1x-coderingsmodus

 • WPA+
 • WPA2*

Stelt draadloze verbinding in via de standaard 802.1x.

Opmerking:  Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op 802.1x - Radius.

  IPv4

 • DHCP inschakelen
  • Aan*
  • Uit

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) inschakelen.

Opmerking:  DHCP is een standaardprotocol dat een server in staat stelt om dynamisch IP-adressen en configuratiegegevens naar clients te distribueren.

  IPv4

 • Statische IP-adressen instellen
  • IP-adres
  • Netmask
  • Gateway

Geef het statische IP-adres van uw printer op.

  IPv6

 • IPv6 inschakelen
  • Aan*
  • Uit

IPv6 inschakelen op de printer.

  IPv6

 • DHCPv6 inschakelen
  • Aan
  • Uit*

DHCPv6 inschakelen op de printer.

  IPv6

 • Stateless Address Autoconfiguration
  • Uit
  • Aan*

De netwerkadapter zodanig instellen dat deze de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.

  IPv6

 • DNS-adres

Geef de DNS-serveradressen op.

  IPv6

 • Handmatig toegewezen IPV6-adres

Wijs het IPv6-adres toe.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  IPv6

 • Handmatig toegewezen IPV6-router

Wijs het IPv6-routeradres toe.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  IPv6

 • Adres-prefix
  • 0-128 (64*)

Geef de adres-prefix op.

  IPv6

 • Alle IPv6-adressen

Toont alle IPv6-adressen.

  IPv6

 • Alle IPv6-routeradressen

Toont alle IPv6-routeradressen.

  Netwerkadres

 • UAA
 • LAA

De netwerkadressen weergeven.

  PCL SmartSwitch

 • Aan*
 • Uit

De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerking:  Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.

  PS SmartSwitch

 • Aan*
 • Uit*

De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerking:  Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.

  Mac binair PS

 • Auto*
 • Aan
 • Uit

Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.

Opmerkingen:

 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
Was dit artikel nuttig?
Top