Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Netwerkoverzicht

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Actieve adapter

 • Auto*
 • Standaardnetwerk
 • Draadloos

Opgeven hoe een netwerk is verbonden.

  Netwerkstatus

De netwerkstatus en verbindingsinstellingen van de printer weergeven.

  Netwerkstatus op printer weergeven

 • Uit
 • Aan*

Toont de netwerkstatus op het scherm.

  Snelheid, duplex

Toont de snelheid van de momenteel actieve netwerkkaart.

  IPv4

Toont het IPv4-adres.

  Alle IPv6-adressen

Toont alle IPv6-adressen.

  Reset afdrukserver

 • Starten

Alle actieve netwerkverbindingen met de printer opnieuw instellen.

Opmerking:  Met deze instelling verwijdert u alle geconfigureerde netwerkinstellingen.

  Time-out netwerktaken

 • Uitgeschakeld
 • Ingeschakeld*

Hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd een netwerkafdruktaak wordt geannuleerd.

Opmerking:  Time-out netwerktaken wordt alleen weergegeven op sommige printermodellen.

  Time-out netwerktaken

 • 10-255 seconden (90*)

  Voorblad

 • Uit*
 • Aan

Een voorblad afdrukken.

  Netwerkverbindingen inschakelen

 • Inschakelen*
 • Uitschakelen

Alle netwerkverbindingen inschakelen of uitschakelen.

  LLDP inschakelen

 • Aan
 • Uit*

Het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) inschakelen in de printer.

Was dit artikel nuttig?
Top