Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

IPSec

Obs!  Den här menyn visas endast för nätverksskrivare och för skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Aktivera IPSec

 • Av*

Aktivera IPSec (Internet Protocol Security).

  Baskonfiguration

 • Standard*
 • Kompatibilitet
 • Säker

Ange baskonfiguration för IPSec.

Obs!  Den här menyalternativet visas endast när Aktivera IPSec är inställt på På.

  DH-gruppförslag (Diffie‑Hellman)

 • modp2048 (14)*
 • modp3072 (15)
 • modp4069 (16)
 • modp6144 (17)

Ange kryptering för IPSec.

Anmärkningar:

 • DH-gruppförslag (Diffie‑Hellman) visas endast när Baskonfiguration är inställd på Kompatibilitet.
 • SA-livslängd för IKE (timmar) och SA-livslängd för IPSec (timmar) visas endast om Baskonfiguration är inställd på Säker.

  SA-livslängd för IKE (timmar)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
 • 24*

  SA-livslängd för IPSec (timmar)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8*
 • 24

  Föreslagen krypteringsmetod

 • 3DES
 • AES*

Ange kryptering- och autentiseringsmetoder för att ansluta till ett nätverk på ett säkert sätt.

Obs!  Dessa menyalternativ visas endast när Baskonfiguration är inställd på Kompatibilitet.

  Föreslagen autentiseringsmetod

 • SHA1
 • SHA256*
 • SHA512

  IPSec-enhetscertifkat

Ange ett IPSec-certifikat.

Obs!  Den här menyalternativet visas endast när Aktivera IPSec är inställt på På.

  Autentiserade anslutningar med hjälp av fördelad nyckel

 • Värd [x]
  • Adress
  • Nyckel

Konfigurera autentiserade anslutningar för skrivaren.

Obs!  Dessa menyalternativ visas endast när Aktivera IPSec är inställt på På.

  Certifikatautentiserade anslutningar

 • Värd [x] adress[/subnät]
  • Adress[/subnät]
Var denna artikel användbar?
Top