Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

LPD-konfiguration

Obs!  Den här menyn visas endast för nätverksskrivare och för skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  LPD-tidsgräns

 • 0–65 535 sekunder (90*)

Ange ett tidsgränsvärde för att förhindra att LDP-servern (Line Printer Daemon) väntar oändligt länge på utskriftsjobb som inte svarar och ogiltiga utskriftsjobb.

  LPD-försättsblad

 • Av*

Skriv ut ett försättsblad för alla LPD-utskriftsjobb.

Obs!  Ett försättsblad är den första sidan i ett utskriftsjobb som används som avgränsare för utskriftsjobb och till att identifiera den som har skapats utskriftsjobbsbegäran.

  LPD-slutsida

 • Av*

Skriv ut ett en slutsida för alla LPD-utskriftsjobb.

Obs!  En slutsida är den sista sidan i ett utskriftsjobb.

  LPD-vagnreturkonvertering

 • Av*

Aktivera vagnreturkonvertering.

Obs!  Vagnretur är en mekanism som ger kommando till skrivaren att flytta positionen för markören till den första positionen på samma linje.

Var denna artikel användbar?
Top